Vilkår privat:

 • Abonnementsvilkår kan leses her.
 • Oppgitte priser gjelder sluttbrukere og er inkl.mva for privatpersoner,
  skal bedrift/foretak faktureres er månedsprisene oppgitt eks.mva.
 • Månedsavgift faktueres forskuddsvis 3 måneder.
 • Ved manglende betaling vil abonnementet bli sperret, gjenåpning koster 250 kr.
 • Hastighetsendring er gebyrfritt og trer normalt i kraft neste dag.
 • På alle våre privat-abonnementer gjelder det 1 års avtaletid
  hvis ikke annet er avtalt.  Oppsigelsestid etter bindingstid er 3 mnd.
 • Ved oppsigelse skal kunde levere mottakerutstyret tilbake til Lesja Data.

Vilkår bedrift:

 • Abonnementsvilkår kan leses her.
 • Videresalg/deling av disse abonnementene er tillatt.
 • Månedsavgift faktueres forskuddsvis 3 måneder.
 • Ved manglende betaling vil abonnementet bli sperret, gjenåpning koster 250 kr.
 • Hastighetsendring er gebyrfritt og trer normalt i kraft neste dag.
 • På alle våre bedriftsabbonementer gjelder det 1 års avtaletid.
  Ved oppsigelse før avtaletiden har utløpt må resten av avtaleperioden gjøres opp.  Oppsigelsestid etter avtale er utgått er 3 mnd.
 • Alle prisene for bedriftskunder er oppgitt eks.mva.
 • Ved oppsigelse skal kunde levere mottakerutstyret tilbake til Lesja Data.